12 "Skæve" Boliger - Esbjerg Kommune

Projektet omfatter:

Botilbud/døgntilbud for personer med dobbeltdiagnoser indeholdende 12 boliger, fælles boligarealer og servicearealer med personalefaciliteter med et samlet etageareal på 953 m2. Byggeriet er placeret på hjørnet af Niels Bohrs Vej og Spangsbjerg Møllevej. Bebyggelsen består af 2 bygningskroppe, som tilsammen danner en L-formet bebyggelse og skaber et afskærmet opholdsareal. Bygningen opføres i røde teglsten i samspil med lette facadepartier samt fladt tag.

Bygherre: Esbjerg Kommune

Opførelsesår: Forventet opstart medio 2021

Lokation: Niels Bohrs Vej 21-29, 6700 Esbjerg

Udbudsform: Fagentrepriser

Rolle: Totalrådgiver og byggeledelse

INGENIØRVÆRKET
Nordre Dokkaj 7 2. sal​, 6700 Esbjerg​
Tlf. 2011 8070|info@ingva.dk​​|CVR: 36035382