Rolfshuset

Projektet omfatter:

Totalombygning af eksisterende kontorbygning til ny anvendelse med indretning som bolig samt om -og tilbygning til i alt 14 nye lejligheder. Eksisterende ejendom andrager ca. 1200 m² og vil i det ombyggede projekt være ca. 1800 m².

Eksisterende bygning strippes fuldstændigt for alle indvendige vægge, døre vinduer etc., så kun de bærende konstruktioner i beton står tilbage som ”råhus”. Herefter genopbygges bygningen med nye installationer, afløb, kloak, isolerede ydervægge, ny tagdækning, isolering etc. På 2. sal udføres en ny let etage udført med ydervægge og tag udført som isoleret trækonstruktion monteret som præfabrikerede elementer.

Eksisterende indvendige betontrapper fjernes og der udføres nye adgangstrapper og elevator udvendigt på bygningen. På 1. og 2 sal udføres adgangsveje som udvendige altangange i beton / fiberbeton.

Bygherre: K/S Rolfshuset

Opførelsesår: 2017 indflytning efterår 2017

Lokation: Rolfsgade 6700 Esbjerg

Udbudsform: Hovedentreprise

Rolle: Totalrådgiver og byggeledelse

Arkitekt: TEKT Arkitekterne

INGENIØRVÆRKET
Nordre Dokkaj 7 2. sal​, 6700 Esbjerg​
Tlf. 2011 8070|info@ingva.dk​​|CVR: 36035382