Byggepladsbesøg hos INGENIØRVÆRKET

27. april, 2022

I dag har vi haft besøg af bygningskonstruktørstuderende fra 2. og 4. semester på Erhvervsakademi SydVest (EASV) på vores byggeprojekt "12 Skæve boliger" på hjørnet af Niels Bohrs Vej og Spangsbjerg Møllevej. En oplagt mulighed for de studerende, hvor de kunne få et indblik i den hverdag der venter på den anden side af studierne, samt få svar på nogle af deres spørgsmål.

Projektet, hvor INGENIØRVÆRKET er totalrådgiver, omfatter et botilbud/døgntilbud for personer med dobbeltdiagnoser indeholdende 12 boliger, fælles boligarealer og servicearealer med personalefaciliteter med et samlet etageareal på 953 m2. Bebyggelsen består af 2 bygningskroppe, som tilsammen danner en L-formet bebyggelse og skaber et afskærmet opholdsareal. Bygningen opføres i røde teglsten i samspil med lette facadepartier samt fladt tag. Projektet udføres i fagentrepriser.