Første spadestik taget i Alslev

15. december, 2021

Første spadestik er taget på Plutovej i Alslev, hvor vi for Varde Bolig Administration opfører 21 almene boliger fordelt på syv blokke.

Boligerne der spænder fra ca. 96-103 m² udføres med præfabrikerede træelementer, der skalmures udvendigt. Tagene udføres hhv. med listedækket tagpap hvor der er ensidig taghældning, og med tagsten ved saddeltage.

INGENIØRVÆRKET er totalrådgiver på projektet, og står også for byggeledelsen.