Stor renovering venter i Spangsbjergparken

20. juli, 2022

INGENIØRVÆRKET har af EAB fået til opgave at projektere renoveringen af Afd. 0402 i Esbjerg – bedre kendt som ”Spangsbjergparken”.

Der bliver i sandhed brug for en tømrersvend eller to, når godt 5.500 vinduespartier skal udskiftes, ligesom der også udskiftes facadeplader. Endvidere renoveres højhusene med ny tagbelægning, samt renovering af varmeanlæg med nye stigstrenge og radiatorer.

Opgaven udføres i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter og omfatter forprojekt, projektering og byggeledelse, og forventes afsluttet i 2024.